Google+ Followers

maanantai 23. syyskuuta 2013

Rytmi kuvassa

Sommitelun opintojakson viime viikon kotitehtävänä oli tutkia sidottua ja vapaata rytmiä, sekä niiden sekoitusta: kuinka kuvan luonne, tunnelma ja kiinnostavuus muuttuu. Toteutus geometrisilla kuvioilla joko mustavalkoisena lyijärillä tai hiilella, taikka värillisenä kynillä tai liiduilla. Valitsin värikkään, koska sain samalla kerrattua värioppia, mm vastavärejä, sekä värien vaikutusta toisiinsa, sitä kuinka ne vierekkäin ollessaan muuttavat toistensa sävyjä ja tummuusastetta. Sommittelun lisäksi väreillä ja valööreillä on suuri merkitys maalauksen tunnelmaan.

Tutkiemieni työvaiheet: luonnostelu lyijykynällä. Väritys pastelliliiduilla, tussilla sekä metallimaalilla. Viimeistely silikoni blenderillä ja fixatiivilla.

Vapaa ja sidottu rytmi / A free and strict rhythm:                            

  

Tarvitsen apuasi ja mielipidettäsi siitä, mikä sommitelma on mielenkiintoisin ja minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättää.


My study period is the art composition and the homework of last week was to study the strict and free rhythm, as well as the mixture of both. And how the rhythm shanges the image, atmosphere and attractiveness on the painting. Implementation with geometric patterns, either in black and white with a pencil or charcoal, or colorful with colorpencils or crayons.
I chosed a colorful, because at the same time I re-learned the colors in painting. It is interesting to note, how the complementary and neighboring colors next to each other change painting`s intensity, mood and tone.

My work stages: sketching with a pencil. Coloring pastels, Indian ink and metallic paint. Finishing silicone blender and fixativ.

Sekoitus sidotusta ja vapaasta rytmistä / A mixture of both rhythms:


 
I need your help and opinion of which one is most interesting composition and what kind of thoughts they arouse in you.
 
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti